โรงเรียนอนุบาลจีนมีหุ่นยนต์ตรวจร่างกายเด็กก่อนเข้าเรียน

เด็กๆ ใช้หุ่นยนต์ตรวจสอบอัจฉริยะเพื่อตรวจร่างกายก่อนเข้าชั้นเรียนที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในเมืองฉางซามณฑลหูหนานทางตอนกลางของจีนหุ่นยนต์ตรวจสอบอัจฉริยะสามารถตรวจสอบสภาพร่างกายของเด็กได้หลายอย่าง เช่น วัดอุณหภูมิ ส่วนสูง น้ำหนักและบาดแผลโดยใช้ท่าทางง่ายๆ เช่น การอ้าปาก หรือเหยียดแขนซึ่งวิธีการเหล่านี้ช่วยหลีกเลี่ยงการติดโรคระหว่างเด็ก

และทำให้สุขภาพของเด็กในโรงเรียนอนุบาลได้รับการดูแลอย่างดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ครูผู้สอนยังสามารถตรวจสอบผลการตรวจร่างกายของนักเรียนผ่านทางสมาร์ตโฟนซึ่งเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์ตรวจสอบอัจฉริยะได้อีกด้วย หุ่นยนต์ตรวจสอบอัจฉริยะเพื่อตรวจร่างกายก่อนเข้าชั้นเรียนที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในเมืองฉางซามณฑลหูหนานทางตอนกลางของจีนหุ่นยนต์ตรวจสอบอัจฉริยะสามารถตรวจสอบสภาพร่างกายของเด็กได้หลายอย่าง