เมืองหลวงเก่าของเมืองเกียวโตคานาซาวะ

จากสวนหย่อมและปราสาทไปจนถึงวัดโบราณและอนุสรณ์สถานสงครามต่างๆคนรักวัฒนธรรมก็ถูกทำลายเพื่อเลือกในญี่ปุ่น ทัวร์กลุ่ม Cox & Kings นี้เป็นแหล่งรวมท่องวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงการสำรวจเมืองหลวงเก่าของเมืองเกียวโตคานาซาวะซึ่งเป็นที่ตั้งของสวน Kenroku-en ที่โด่งดัง – ฮิโรชิมาและเกาะมิยาจิมาพร้อมกับประตูศาลเจ้าเรียวปากแดง

มีทัวร์กลุ่มวัฒนธรรมญี่ปุ่น 10 คืนจาก 4,495 ปอนด์ในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 5,795 ปอนด์ในปีหน้า (รวมถึงเที่ยวบินระหว่างประเทศ) ออกจากเดือนมีนาคมเมษายนตุลาคมและพฤศจิกายน 2560