เผยพบป่วยไข้เลือดออก6พันรายเร่ง กำจัดลูกน้ำยุงลาย

เผยพบป่วยไข้เลือดออก6พันรายเร่ง กำจัดลูกน้ำยุงลาย เผย รอบเกือบ 5 เดือนปีนี้ พบป่วยไข้เลือดอก 6,000 กว่าราย เสียชีวิต 4 ราย เร่งทุกพื้นที่กำจัดยุงลาย

ได้ประชุมติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พบอัตราการป่วยต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี ทั่วประเทศ พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 6,420 ราย เสียชีวิต 4 ราย จังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราช สงขลา สมุทรปราการ ชลบุรี อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่า ทั้งปี จะมีผู้ป่วยไข้เลือดออกประมาณ 70,000 ราย และจะพบผู้ป่วยมากที่สุดในฤดูฝนนี้ เนื่องจากมีแหล่งน้ำขังหรือมีน้ำขังในที่ต่าง ๆ

จึงได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักป้องกันและควบคุมโรคทั่วประเทศ ทำการสำรวจลูกน้ำยุงลายในพื้นที่เสี่ยง เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน และศาสนสถาน อย่างต่อเนื่อง โดยทาง อสม. ร่วมกับเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำในชุมชน ครู นักเรียน และประชาชน ร่วมมือกันกำจัดลูกน้ำยุงลายทุก 5-7 วัน ป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งเป็นวิธีการลดจำนวนตัวยุงลายตัวแก่อย่างได้ผลดีที่สุด ตามกิจกรรม 5ป 1ข

ได้แก่ ปิดฝาภาชนะกักเก็บน้ำทุกชนิด เปลี่ยนน้ำทุก ๆ 7 วัน ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะกักเก็บน้ำ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และปฏิบัติเป็นประจำให้เป็นนิสัย ส่วน 1ข คือ ขัดภาชนะที่อาจมีคราบไข่ยุงเกาะอยู่ และให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันไม่ให้ยุงกัดด้วยการนอนในมุ้ง และทายากันยุง

หลัก 5 ป. ปราบ ยุงลาย วายร้ายของโรค ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก เป็นโรคหนึ่งที่มักระบาดในฤดูฝน เนื่องจากยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรค มักจะแพร่พันธุ์มากในช่วงนี้ สคร.5 แนะประชาชน ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดไป ด้วยการปิดฝาภาชนะที่ใช้เก็บน้ำ ไม่ให้ยุงมาวางไข่ เปลี่ยนน้ำในภาชนะ เช่น แจกัน จานรองตู้กับข้าว ยางรถยนต์เก่า ป้องกันไม่ให้ถูกยุงลายกัด โดยเฉพาะในเวลากลางวัน หรือแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อพ่นหมอกควันกำจัดยุง

โรคไข้เลือดออก ว่า เป็นโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค เมื่อยุงบินไปกัดผู้ป่วย ไข้เลือดออก แล้วไปกัดคนอื่นต่อ ก็จะแพร่เชื้อไข้เลือดออกไปสู่คนนั้นด้วย โรคนี้มักระบาดในฤดูฝน ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน เบื่ออาหาร หน้าแดง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน บางรายมีจุดเลือดสีแดงขึ้นตามลำตัว แขน ขา อาจมีเลือดกำเดาไหล และถ่ายอุจจาระดำเนื่องจากเลือดออก และอาจทำให้เกิดอาการช็อกได้

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา กล่าวต่อไปว่าในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ต้องป้องกันด้วยการไม่ให้ถูกยุงลายกัด และใช้หลักการ เก็บ 3 อย่าง คือ

1.เก็บขยะ เศษภาชนะขังน้ำไปขายเป็นรายได้เสริม
2.เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งยุงลายไม่เกาะพัก
3.เก็บน้ำโดยการปิดฝาโอ่ง ถัง ไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่

และนำหลัก 5 ป.ปราบยุงลาย ไปใช้ คือ

ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่
ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
ป.ที่ 3ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ำ
ป.ที่ 4 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง
และ ป.ที่ 5 ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย จะช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออกได้