พันธุกรรมนี้ไม่มีความไวต่อมลภาวะ

ทีมนักวิจัยของสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ NIH และมหาวิทยาลัย Rice แห่งฮูสตันยังพบว่าผู้ป่วยโรคหอบหืดที่ไม่มีรายละเอียดทางพันธุกรรมนี้ไม่มีความไวต่อมลภาวะ ไม่พบอาการหอบหืดที่แย่ลง งานนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าถึงยาได้อย่างแม่นยำซึ่งเป็นสาขาใหม่ที่ตั้งใจจะป้องกันและรักษาโรคตามปัจจัยต่างๆที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละบุคคล

ผลลัพธ์ที่ได้จะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมความแตกต่างที่ลึกซึ้งในดีเอ็นเอที่ทำให้แต่ละคนไม่ซ้ำกัน เขาเสริมว่าการทำความเข้าใจแนวคิดควรจะนึกถึงยีนของมนุษย์ซึ่งประกอบด้วย DNA base cặp A, C, G และ T เป็นคำแนะนำในการเขียนโปรตีน มนุษย์ทุกคนมียีนเช่นเดียวกันกล่าวคือคำแนะนำพื้นฐานเดียวกัน แต่ในบางคนมีการเปลี่ยนแปลงฐาน DNA base หนึ่งคู่