ปัจจัยทางพันธุกรรมที่แข็งแกร่ง

การรักษาโรคอัลไซเมอร์คือความจริงที่ว่าผู้ป่วยที่มีอาการที่ไม่มีอาการและอาการแสดงของภาวะเสื่อมอาจแบ่งภาระทางประสาทที่คล้ายกัน แต่ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน การค้นพบของพวกเขาชี้ให้เห็นว่าการบูรณาการปฏิสัมพันธ์ของโปรตีนกับการรบกวนของยีนสามารถสร้างกรอบการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับการอธิบายลักษณะการเปลี่ยนแปลงในเครือข่ายโมเลกุล

ที่เกี่ยวข้องกับ AD ในขณะที่ AD ครอบครัวมีปัจจัยทางพันธุกรรมที่แข็งแกร่งสาเหตุของการโฆษณาประปราย (รูปแบบที่พบบ่อยที่สุด) เป็นหลายและไม่เป็นที่รู้จักอย่างสมบูรณ์ ปัจจัยเสี่ยงหลัก ได้แก่ อายุเพศและประวัติครอบครัว แต่ยังรวมถึงปัจจัยทางชีววิทยาจิตวิทยาและสังคมที่หลากหลาย การวิจัยจำนวนมากได้มุ่งเน้นไปที่สององค์ประกอบที่สำคัญของ AD พยาธิวิทยา การสะสมของเนื้อเยื่อโปรตีนอะไมลอยด์