ขอขยายเวลาสืบข้อเท็จจริงอควาเรียมเพิ่ม

รมว.ศึกษาธิการ แจง คณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง ขอขยายเวลาสืบอควาเรียมประเด็นการขอแก้ไขสัญญาขยายงวดงานเพิ่มเติม มั่นใจสัปดาห์นี้ สรุปใช้มาตรการ คสช.ข้าราชการเอี่ยวอควาเรี่ยมแน่นอน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการแก้ปัญหาโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา หรือ อควาเรียม ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง ได้รายงานให้ตนทราบว่าขณะนี้นายพีระพล พูลทวี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผช.เลขาฯ กอศ.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง ได้ขอขยายเวลาการดำเนินการสรุปผลการสืบข้อเท็จจริง เนื่องจากต้องการที่จะสืบเพิ่มในส่วนของการแก้สัญญาทั้งหมด จากเดิมที่สืบเพียงสัญญาฉบับเดียวซึ่งจะทำให้การสรุปผลการสืบข้อเท็จจริงมีความแน่นหนาขึ้น ไม่เป็นการแกล้งใคร โดยตนคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานอย่างแน่นอน สิ้นสัปดาห์นี้น่าจะสรุปและใช้แนวปฎิบัติคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews